Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 313
Truy cập hôm nay: 3,038
Lượt truy cập: 10,761,913
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
HĐDH VŨ - VÕ BẾN TRE BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016.

HĐDH VŨ - VÕ VIỆT NAM

HĐDH VŨ - VÕ BẾN TRE

Số: 04/BC- HĐDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Đại, ngày 04 tháng 12 năm 2016.

 

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016.

 

        Kính gửi: Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phương Nam- TP.Hồ Chí Minh.

   

   Trên cơ sở phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng Dòng họ Vũ –Võ tỉnh Bến Tre . Trong năm, Hội đồng Dòng họ Vũ –Võ tỉnh Bến Tre đã phối hợp  với Hội đồng Dòng họ Vũ –Võ huyện Bình Đại, tuyên truyền tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các thành viên và sự liên kết với bà con dòng tộc họ Vũ-Võ.

 

Đã tổ chức những cuộc giao lưu tiếp xúc với bà con họ Vũ-Võ huyện Ba Tri, tại xã Phước Tuy với sự chủ trì của Ban Thường vụ Hội đồng Vũ –Võ Bến Tre. Với sự có mặt của ông Võ Văn Sáu, cán bộ hưu trí nguyên là Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Quốc gia cùng tham dự. Qua trao đổi thảo luận, các thành viên thống nhất thành lập Ban Chấp hành Lâm thời Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ huyện Ba Tri với 13 thành viên, cử ông Võ Văn Niếu làm Chủ tịch và 3 phó Chủ tịch; ông Võ Văn Sáu và ông Võ Thanh Xuân với vai trò Chủ tịch danh dự hỗ trợ cho Ban Chấp hành hoạt động trong giai đoạn khởi đầu.

Hiện nay các thành viên của Ban Chấp hành đã tranh thủ sắp xếp thời gian vận động bà con tham gia vào tổ chức dòng họ. Qua đó các thành viên tuyên truyền cho bà con hiểu về nguồn gốc của dòng họ Vũ-Võ, nâng cao được nhận thức bà con rất phấn khởi “Hướng về cội nguồn” và “Tầm tông bái Tổ”, cảm nhận được sự gắn kết đối với dòng họ Vũ- Võ, cùng hướng tới ngày Đại hội họp mặt tại huyện nhà Ba Tri.

Về hoạt động khuyến học, khuyến tài: Vận động tặng 300 quyển tập, 15 suất học bổng với số tiền 9.000.000 đồng. Hỗ trợ 25 suất quà cho bà con vui xuân đón Tết còn gặp khó khăn, với số tiền 7.500.000 đồng.

Ngoài ra, còn vận động và thực hiện được 2 dự án, với số vốn 45.000.000 đồng để hỗ trợ thoát nghèo cho 2 hộ nghèo bằng hình thức cho mỗi hộ nghèo mượn một con bò nái giống, nuôi đến khi bò mẹ đẻ con bê khoảng 6 tháng tuổi thì hộ nghèo này có nghĩa vụ luân chuyển con bò nái giống nầy cho hộ nghèo khác nuôi tiếp như hộ ban đầu. Đến nay đã cho kết quả 1 con bê con. Hiện tại gia đình rất phấn khởi và tích cực chăm Sóc phát triển rất tốt.

Trong năm, Ban Thường vụ HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bến Tre vinh dự đón tiếp Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Hải Dương đến thăm giao lưu, nhân dịp này hướng dẫn Đoàn đến viếng đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định, lăng Cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu, mộ Cụ Võ Trường Toản và mộ Cụ Phan Thanh Giản. Mặt khác, Ban Thường vụ tổ chức cho bà con đi dự khánh thành Từ đường Dòng họ Vũ - Võ tỉnh Bình Thuận. Thông qua các cuộc thăm viếng, giao lưu Hội đồng dòng họ Vũ-Võ các tỉnh cũng là cơ hội cho bà con tìm hiểu thêm sự gắn kết trong tình đồng tộc.

Để định hướng cho bà con hướng về một sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử của dòng họ, Hội đồng dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bến Tre đã bình chọn và tổ chức đưa 21 đại biểu về dự Đại hội Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỷ 2016-2021, tại Hà Nội. Cùng trong dịp này sẽ đưa bà con đi viếng thăm 3 nơi phát tích của dòng họ tại tỉnh Hải Dương và tham quan, giao lưu một vài tỉnh phía Bắc như: Lạng Sơn, Quảng Ninh. Đã ghi lại nhiều kỹ niệm qua chuyến đi, nhiều ấn tượng thú vị khó quên trong mối quan hệ giữa tình đồng tộc Vũ-Võ các tỉnh với dòng họ Vũ-Võ quê hương Đồng Khởi Bến Tre.

 

 

Nơi nhận:

 -HĐDH Vũ-Võ P.Nam - TP.HCM;

 -Lưu VP.

  

TM.HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Võ Văn Minh

 

 

Người đăng: admin