Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 252
Truy cập hôm nay: 3,757
Lượt truy cập: 10,266,551
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
Một số hoạt động của BCH lâm thời HĐDH Vũ - Võ Tỉnh Phú Yên

HĐDH VŨ-VÕ TỈNH PHÚ YÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Tp. Tuy Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: - HĐDH Vũ-Võ Phương Nam- TP. HCM.

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH LÂM THỜI

HĐDH VŨ-VÕ TỈNH PHÚ YÊN

 

1. Tình hình của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Phú Yên: Ông Vũ Quốc Hội- Chủ tịch Lâm thời họ Vũ-Võ tỉnh Phú Yên, từ khi đi dự Đại hội tại HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận cho đến nay, do tình hình dịch CoVid nên anh chưa có hoạt động.

 

2. Ông Vũ Hùng Triều- Phó Chủ tịch Lâm thời họ Vũ-Võ tỉnh Phú Yên đã kết nối với các Chi họ Vũ Võ ở các huyện, thị xã, TP, như sau:

- Đã giao cho bà Võ Thị Hiệc- PCT và ông Võ Ngọc Phong, kết nối các Chi họ Vũ-Võ TP Tuy Hòa, Phú Yên.

- Đã kết nối với các Chi họ Vũ-Võ của các xã. phường của Thị xã Đông Hòa, Phú Yên. Và các xã phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung, Hòa Thành.

- Kết nối với các Chi họ Vũ-Võ huyện Tây Hòa, Phú Yên.

- Kết nối với các Chi họ Vũ-Võ huyện Đồng Xuân.

- Kết nối với anh em họ Vũ-Võ trong ngành Công An tỉnh Phú Yên.

- Đã kết nối với ông Võ Tấn Bằng, ở Thị xã Sông Cầu, nhưng vì Dịch CoVid nên chưa ra để giao lưu và gửi thông tin cho nhau được.

- Bà Võ Thị Hiệc đã cùng hội Doanh nhân Phú Yên vận động ủng hộ đồng bào Miền Trung yêu thương.

- Gia đình ông Vũ Hùng Triều, cùng với các giáo viên ở gần nhà đã vận động quyên góp quần áo cũ, gửi về Miền Trung yêu thương được 100kg.

 

Vì BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Phú Yên đang lâm thời, nên hoạt động không được thường xuyên.Chỉ một mình ông Vũ Hùng Triều tự kết nối với nhau để chờ ngày đơm hoa kết trái.

 

Trân trọng kính báo.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                      

- Như trên;                                                                      

- Lưu VP.

 

TM. BCH LT HĐDH VŨ-VÕT.PHÚ YÊN

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

 

 

VŨ HÙNG TRIÊU

 

Người đăng: admin